Cadrul juridic privind modul de infiintare si functionare al societatilor comerciale

Cadrul juridic privind modul de infiintare si functionare al societatilor comerciale

Reglementarile generale privind societatile comerciale sunt cuprinse in Legea nr. 31/1990, iar pentru o serie de domenii specifice de activitate, cum sunt domeniul bancar sau cel de asigurari, au fost adoptate reglementari speciale.

Legea nr. 31/1990 reglementeaza societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla, societatea pe actiuni, societatea in comandita pe actiuni si societatea cu raspundere limitata.

Societatile comerciale, desfasoara o activitate producatoare de profit, intrand astfel sub incidenta prevederilor cuprinse in legile fiscale. In acest sens, Codul fiscal si Codul de procedura fiscala sunt reglementari subsidiare in materia societatilor comerciale. Au un asemenea caracter si prevederile cuprinse in Codul muncii, deoarece in ceea ce priveste personalul salariat al societatilor comerciale, sunt incidente dispozitiile continute in legislatia muncii. Incadrarea salariatilor la societatile comerciale se face in temeiul contrac­tului individual de munca, cu respectarea legislatiei muncii si a asigurarilor sociale.

Reglementarea de fond a societatilor comerciale, este realizata prin Legea nr. 31/1990, lege care de-a lungul timpului a suferit numeroase modificari si completari, ultimele dintre acestea fiind realizate de Legea nr. 302/2005, Legea nr. 85/2006, Legea nr. 164/2006, Legea nr. 441/2006, Legea nr. 516/2006, OUG nr. 82/2007, OUG nr. 52/2008 (publicata in MOF nr. 333 din 30/04/2008), Legea nr. 284/2008 (publicata in MOF nr. 778 din 20/11/2008), Legea nr. 88/2009 (publicata in MOF nr. 246 din 14/4/2009), OUG nr. 43/2010 (publicata in MOF 316 din 13/5/2010), precum si de OUG nr. 54/2010 (rectificata in MOF nr. 526 din 28/7/2010).

Tipurile de societati comerciale

Persoanele juridice isi pot desfasura afacerile intr-o varietate de forme, conform Legii nr. 31/1990. Legea defineste diferitele tipuri de societati comerciale ce pot fi constituite sub una din urmatoarele forme:

– Societati in nume colectiv;

– Societati in comandita simpla;

– Societati in comandita pe actiuni;

– Societati pe actiuni;

– Societati cu raspundere limitata.

Fiecare dintre acestea, trebuie sa fie constituita conform legii si este important a se cunoaste si a se recunoaste cerintele legale, pentru fiecare categorie de societate in parte.

In continuare voi prezenta succinct fiecare tip de societate, in parte:

1. Societatea in nume colectiv: legea defineste acest tip de societate, ca fiind, societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societatii si cu raspundere nelimitata si solidara a tuturor asociatilor.

Acest tip de societate se caracterizeaza prin:

– numarul minim de membrii asociati este 2 – pentru a se putea incheia contractul de societate;

– capitalul social poate fi oricat de mic si este format din aportul asociatilor (in bani si / sau natura), fiind divizat in parti sociale care, in principiu, nu sunt transmisibile (cu exceptia cazurilor in care, prin contractul de asociere, s-a convenit ca pot fi cesionate);

raspunderea asociatilor, pentru obligatiile sociale, este solidara si nelimitata;

– toti asociatii au calitatea de comercianti, se considera, ca asociatii si-au acordat reciproc, mandat de a administra, unul pentru celalalt, societatea;

– fiecare din asociati poate fi declarat falit, ca urmare a greselilor dintre ei, ca o consecinta a clauzei solidaritatii dintre asociati;

– asocierea lor le confera posibilitatea de a face comert sub nume colectiv.

Denumirea unei astfel de societati trebuie sa cuprinda cel putin numele unuia dintre asociati si mentiunea S.N.C., contul bancar deschizandu-se pe numele firmei. In lista cu specimene de semnaturi sunt desemnate persoanele cu drept de a opera in cont.

2. Societatea in comandita simpla: legea defineste acest tip de societate, ca fiind, societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatiilor comanditati; comanditarii raspund numai pana la concurenta aportului lor.

La constituirea acestui tip de societate, primeaza increderea reciproca dintre asociati. Principala particularitate a acestui tip de societate este ca, reuneste doua categorii de asociati: comanditatii si comanditarii.

Comanditatii:

 

– au dreptul exclusiv de a participa la conducerea firmei;

– raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile firmei;

– numele lor este inclus in denumirea societatii comerciale;

– reprezinta elementul activ al societatii;

– au calitatea de comercianti.

Comanditarii:

– contribuie cu aport de capital, raspunderea lor limitandu-se la nivelul acestuia;

– nu au calitatea de comerciant, deci nu pot intervenii in relatiile comerciale ale societatii cu tertii si cu bancile;

– nu au dreptul sa participe la conducerea societatii decat in cazuri speciale, prin procura, in acest caz raspunzand, solitar si nelimitat, cu averea, asemanator comanditatilor;

– numele lor nu poate fi inclus in denumirea firmei;

– au dreptul de a exercita acte de supraveghere, de a cunoaste bilantul, contul de profit si pierderi, registrele comerciale etc.

Nu este necesar ca toate numele partenerilor sa fie prezente in contul bacar si in cecurile emise de o societate.

Obligatiile asociatilor:

– obligatiile sunt garantate cu patrimoniul social;

– comanditatii raspund, nelimitat si solidar, pentru datoriile societatii, cu averea lor prezenta si viitoare;

– comanditarii raspund numai pana la concurenta aportului lor de capital.

Astfel, creditorii pot sa isi recupereze datoriile nu numai din activele (proprietatile) companiei, daca raman neplatiti dupa ce toate proprietatile au fost epuizate, ci ar putea, in termeni legali, sa ia in posesie proprietatea personala apartinand unuia dintre comanditati.

3. Societatea in comandita pe actiuni: legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati, comanditarii fiind obligati numai la plata actiunilor.

Nu oricine incepe o afacere, doreste sa aiba raspundere nelimitata pentru datoriile facute. Astfel de persoane vor fi atrase sa formeze o societate in comandita pe actiuni. Elementul determinant al unei astfel de societati este capitalul, nu persoana asociatilor. Capitalul social este impartit in actiuni de valori egale. Aceasta forma de societate are trasaturi comune cu societatea in comandita simpla cat si cu cele pe actiuni.

Asociatii sunt comanditati si comanditari, cu precizarea ca in acest caz, comanditarii raspund fata de datoriile si obligatiile societatii, numai in limita capitalului subscris sub forma de actiuni. Capitalul social este reprezentat prin actiuni. Aportul asociatilor poate fi in bani si / sau natura, dar este evaluat si materializat in actiuni.

 

Obligatiile, datoriile societatii in comandita pe actiuni sunt garantate cu:

– patrimoniul societatii;

– raspunderea nelimitata si solidara a comanditatilor;

– comanditarii sunt obligati numai in limita capitalului subscris sub forma de actiuni.

4. Societatea pe actiuni: legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, actionarii sunt obligati numai la plata actiunilor lor. Aceste societati sunt societati comerciale al caror capital social este divizat in actiuni de valori egale si negociabile (inclusiv la bursele de valori).

Aceasta forma de societate reprezinta forma tipica a societatii comerciale, ea permitand acumularea de capitaluri pentru realizarea de societati mari – industriale, comerciale, bancare. Aportul de capital al actionarilor poate fi in bani sau natura, fiind insa evaluat si materializat in actiuni.

Cerintele de formare a societatilor pe actiuni sunt mult mai stricte decat cele de formare a altor tipuri de societati, prin lege fiind stabilite o serie de cerinte, privind modul de constituire si functionare a acestora. Conducerea societatilor pe actiuni este realizata de Consiliul de Administratie si de Adunarea Generala a Actionarilor.

5. Societatea cu raspundere limitata – S.R.L-ul: legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale.

In acest caz, capitalul societatii este divizat in parti sociale care, potrivit contractului de societate si prevederilor stipulate in statut, nu se negociaza la bursele de valori. Membrii acestui tip de societate sunt responsabili de pasivul social, numai in limita sumelor depuse drept parti sociale, precum si de patrimoniul societatii.

Speram ca informatiile prezentate mai sus, va vor fi de folos, mai ales in cazul in care doriti sa va deschideti propria firma si va trebui sa va decideti asupra formei juridice ale acesteia.

Leave a Reply

Newsletter

Facebook

Parteneri

Unibet All
Personalizat de Jellyfish web design Timisoara