Ce este cazierul fiscal?

Ce este cazierul fiscal

In articolul “Formalitatile necesare constituirii unei societati comerciale” am mentionat de mai multe ori denumirea “cazier fiscal”, poate sunt unii dintre dumneavoastra care nu cunosc in detaliu acest act, asadar il voi prezenta in urmatoarele randuri.

In Romania ordonanta de guvern nr. 75/2001, republicata in 2004, are in vedere organizarea si functionarea cazierului fiscal.

In scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, precum si in scopul, administrarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat se organizeaza cazierul fiscal al contribuabililor, ca mijloc de evidenta si urmarire a disciplinei financiare a contribuabililor (art. 1).

In cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice si juridice, precum si a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice, care au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara, denumiti in continuare contribuabili (art. 2).

Cazierul fiscal se organizeaza de Ministerul Finantelor Publice la nivel central si la nivelul Directiilor Generale ale Finantelor Publice Judetene si a municipiului Bucuresti, si al Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.

La nivelul Ministerului Finantelor Publice se organizeaza cazierul fiscal national, in care se tine evidenta contribuabililor de pe intreg teritoriul Romaniei, iar la nivelul Directiilor Generale ale Finantelor Publice Judetene si a municipiului Bucuresti, se organizeaza cazierul fiscal local, in care se tine evidenta contribuabililor care au domiciliul / sediul in raza teritoriala a acestora.

Cazierul fiscal va fi gestionat atat la nivel national, cat si la nivelul Organelor Fiscale teritoriale, printr-o structura specializata care se va constitui in acest sens prin regulamentul de organizare si functionare al Ministerului Finantelor Publice (art. 3, alin. 1, 2, 3).

In cadrul cazierului fiscal se inscriu date privind:

– sanctiuni aplicate contribuabililor pentru savarsirea faptelor prevazute anterior, ramase definitive si irevocabile potrivit prevederilor legale in vigoare;

– masuri de executare silita, aplicate contribuabililor in legatura cu faptele prevazute anterior, ramase definitive si irevocabile potrivit prevederilor legale in vigoare.

Inscrierea datelor in cazierul fiscal se face pe baza documentelor ramase definitive si irevocabile potrivit legislatiei in vigoare (art. 4).

Contribuabilii care au inscrise date, in cazierul fiscal, se scot din evidenta daca se afla in urmatoarele situatii:

– faptele pe care le-au savarsit nu mai sunt sanctionate de lege;

– a intervenit reabilitarea de drept sau judecatoreasca constatata prin hotarare judecatoreasca;

– nu au mai savarsit fapte de natura celor prevazute anterior, intr-o perioada de 5 ani de la data ramanerii definitive a actului prin care au fost sanctionate aceste fapte;

– decesul, respectiv radierea contribuabilului (art. 7, alin. 1).

Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie in urmatoarele situatii:

– la infiintarea societatilor comerciale de catre asociati, actionari si reprezentantii legali desemnati;

– la solicitarea inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor, de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora;

– la autorizarea exercitarii unei activitati independente de catre solicitanti.

Persoanele fizice si juridice straine care nu sunt inregistrate fiscal in Romania si se afla in una dintre situatiile prezentate mai sus, nu au obligatia sa prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficienta declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, dupa caz, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale.

Judecatorul delegat, instantele si organele competente nu dispun, respectiv nu autorizeaza desfasurarea de activitati in formele mentionate mai sus, in cazul in care, in cazierul fiscal exista inscrise fapte de natura penala.

La solicitarea motivata a organelor de urmarire penala si a instantelor judecatoresti, Ministerul Finantelor Publice va furniza informatii din cazierul fiscal al contribuabililor aflati in curs de urmarire sau de judecata.

 

In baza acordurilor fiscale international, Ministerul Finantelor Publice poate furniza autoritatilor fiscale competente din statele partenere, la cerere, informatii din cazierul fiscal al contribuabililor (art. 8).

Certificatul de cazier fiscal este valabil 15 zile de la data emiterii si doar in scopul in care a fost eliberat. Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii eliberarii. Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal, se percepe o taxa de 5 lei. La cerere, pentru situatii de urgenta, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat in 3 zile lucratoare, cu plata unei taxe in suma de 20 lei.

Contribuabilii care figureaza in evidenta cazierului fiscal, pot cere rectificarea datelor inscrise, daca acestea nu corespund situatiei reale sau inregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale. Organele fiscale sunt obligate sa verifice sustinerile contribuabililor si, daca se constata ca in cazierul fiscal s-a facut o inregistrare gresita, iau masuri de rectificare a datelor si comunica sau elibereaza un nou certificat de cazier fiscal in locul celui contestat.

In incheiere, mai trebuie sa fac o ultima precizare, si anume, certificatul de cazier fiscal, eliberat in conditiile in care s-a produs o greseala de catre organele fiscale, este scutit de taxa de timbru (conform art. 10, alin. 1, 4, 5).

Leave a Reply

Newsletter

Facebook

Parteneri

Unibet All
Personalizat de Jellyfish web design Timisoara