Ce trebuie sa stim despre actiuni

Ce trebuie sa stim despre actiuni

Actiunile sunt titluri de credit reprezentative ale unor fractiuni obligatoriu egale din capitalul social, care confera posesorului calitatea de actionar, cu toate drepturile si obligatiile. Notiunea „actiune” are mai multe sensuri, intrucat simbolizeaza o fractiune a capitalului social, un titlu de credit sau raportul juridic dintre actionar si societate.

In functie de modul de transmitere, actiunile se clasifica in actiuni nominative si actiuni la purtator. Actiunile din prima categorie se subclasifica in actiuni ordinare si actiuni preferentiale (conform art. 91 si art. 95).

Precizare: toate trimiterile la anumite articole sau paragrafe (din cadrul acestui articol), fac referire la Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale.

Actiunile nominative sunt cele ale caror titulari sunt identificati in cuprinsul actiunii prin nume si domiciliu sau prin denumire si sediu. Aceleasi elemente de identificare sunt inscrise in registrul de actiuni al societatii, astfel ca transmiterea actiunii unei alte persoane trebuie mentionata si in registru (art. 98). Actiunile la purtator nu contin elemente de identificare, astfel incat se prezuma ca titularul acesteia este cel ce o detine. Dreptul de proprietate asupra acestora se transmite prin simpla traditiune (art. 99).

Actiunile preferentiale confera titularilor drepturi diferite de ale titularilor actiunilor ordinare, si anume dreptul la dividende prioritare din beneficii, in proportia stabilita in actul constitutiv. Titularii acestora au toate drepturile specifice actionarilor, cu exceptia dreptului de vot. Ele nu pot fi detinute de reprezentantii, administratorii si cenzorii societatii.

Acest tip de actiuni dau dreptul la un dividend prelevat asupra beneficiului, inaintea oricarei alte prelevari (acestea nu pot depasi ¼ din capitalul social). Actiunile preferentiale si actiunile ordinare vor putea fi convertite dintr-o categorie in cealalta prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor (art. 95).

Actiunile emise de o societate pot fi materializate in inscrisuri pe suport de hartie, sau, pot fi emise in forma de-materializata, prin inscriere in cont. Actiunile din prima categorie pot fi emise si sub forma titlurilor cumulative, pentru mai multe actiuni, care cuprind un multiplu al acestora. Daca nu a emis actiuni in forma materiala, societatea poate elibera titularilor, certificate de actionar, din care rezulta toate elementele referitoare la actiuni (art. 97).

Actiunea, ca inscris care incorporeaza anumite drepturi, trebuie sa cuprinda elementele care privesc societatea emitenta, precum si drepturile conferite posesorului. Elementele de identificare vor consta in denumirea si durata societatii; data actului constitutiv, numarul din registrul comertului sub care este inmatriculata societatea, codul unic de inregistrare si numarul Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care s-a facut publicarea; capitalul social, numarul actiunilor si numarul lor de ordine, valoarea nominala a actiunilor si varsamintele efectuate; avantajele acordate fondatorilor (art. 93 al. 2).

Emiterea actiunilor se poate realiza numai in conditiile prevazute de lege, pentru a se pre-intampina abuzurile si fraudele. O prima conditie se refera la momentul emiterii lor, care se poate face doar dupa inmatricularea societatii, pentru a nu fi posibila aparitia actiunilor unor societati care nu mai definitiveaza procedura constituirii.

Alta conditie, vizeaza valoarea minima a unei actiuni, care nu va putea fi mai mica de 0,10 lei, dar pot avea o valoare mai mare. Actiunile emise ulterior nu pot avea inscrisa o alta suma decat cea initiala sau decat valoarea nominala (art. 92 al. 1 si art. 93 al. 1). Ultima conditie vizeaza interdictia emiterii de noi actiuni, pana nu vor fi complet achitate cele din emisiunea precedenta, din ratiuni referitoare la ocrotirea creditului general (art. 92 al. 3).

Drepturile actionarilor pot fi patrimoniale si nepatrimoniale. Astfel, in categoria drepturilor nepatrimoniale sunt incluse:

– dreptul de a participa la adunarea generala, pe care il au toti actionarii, chiar daca legea le interzice unora sa voteze;

– dreptul de vot proportional cu numarul actiunilor detinute, daca legea nu prevede altfel sau daca nu s-a omis varsarea capitalului pana la termenul scadent;

– dreptul de informare, constand in posibilitatea consultarii registrelor, bilantului, a rapoartelor cenzorilor si administratorilor;

– drepturile actionarilor minoritari de a cere administratorilor convocarea adunarii generale, de a cere instantei desemnarea expertilor, dreptul de ataca in justitie hotararile adunarii generale;

In categoria drepturilor patrimoniale enumeram:

– dreptul la dividende, platibile proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel (art. 67 al. 2);

– dreptul asupra rezervelor;

– dreptul preferential de subscriptie;

– dreptul de a instraina actiunile;

– dreptul asupra partii cuvenite din lichidarea societatii, proportional cu actiunile detinute, in functie de bilantul final de lichidare al societatii (art. 262).

Obligatiile actionarilor sunt stabilite de lege si prin actul constitutiv. Principala obligatie legala consta in plata capitalului subscris. Actionarii care nu isi indeplinesc aceasta obligatie vor fi somati in acest sens, iar ulterior se va putea opta pentru urmarirea lor prin justitie sau anularea actiunilor lor nominative. In locul celor anulate, vor fi emise noi actiuni, care vor fi vandute (art. 100), de asemenea trebuia sa respecte actul constitutiv si hotararile adunarilor generale, precum si obligatia actionarilor de a suporta pierderile sociale pana la concurenta aportului lor.

In concluzie, ca urmare a atractivitatii mari de care se bucura in randul investitorilor, societatile comerciale pe actiuni au cunoscut o mare dezvoltare. Pe fondul marilor cuceriri ale stiintei si tehnicii, industria si comertul au cunoscut mari extinderi, atingand niveluri de crestere nebanuite. In acest proces, societatile comerciale pe actiuni, permanent adaptate la cerintele economice si sociale, au jucat un rol deosebit in asigurarea si fructificarea capitalurilor in beneficiul intreprinzatorilor si al societatii.

Leave a Reply

Newsletter

Facebook

Parteneri

Unibet All
Personalizat de Jellyfish web design Timisoara