Constituirea societatilor comerciale – contractul de societate si contractul de statut

Constituirea societatilor comerciale – contractul de societate si contractul de statutProcedura de constituire a societatii comerciale cuprinde ansamblul formalitatilor si regulilor ce trebuiesc respectate cu ocazia infiintarii unei societati comerciale. Constituirea societatilor comerciale este supusa regimului de drept comun al Legii 31/1990, bazat pe un control prealabil judiciar de legalitate.

Societatea comerciala este, in esenta, un contract si, de asemenea, o persoana juridica. La baza constituirii oricarei societati comerciale se afla vointa asociatilor, manifestata in conditiile legii. Asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, sa desfasoare o activitate comerciala si sa imparta beneficiile. Fundamentul societatii comerciale il reprezinta actul constitutiv.

Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica prin indeplinirea unor formalitati cerute de lege. Trebuie avut in vedere faptul ca in cadrul Legii nr. 31/1990 intalnim cinci tipuri de societati, de care trebuie sa se tina cont o data cu intocmirea documentelor de infiintare, pentru a putea infiinta una din tipurile de societati dorite.

Documentele constitutive ale societatilor comerciale

 

Conform art. 5 din Legea nr. 31/1990, societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut.

In cazul societatii pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata, legea permite ca cele doua acte (contractul de societate si statutul) sa se incheie sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv. Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane (societatea cu raspundere limitata cu asociat unic). In acest caz se va intocmi numai statutul. Cand se incheie doar contract de societate sau doar statut, acestea pot fi denumite act constitutiv.

Contractul de societate

Pentru a fi incheiat valabil, contractul de societate trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Trebuie sa contina elemente care il particularizeaza fata de celelalte contracte. Conditiile pentru valabilitatea contractului de societate sunt: consimtamantul valabil al partilor care se obliga, capacitatea de a contracta, un obiect determinat si o cauza licita.

1. Consimtamantul partilor

Constituirea societatilor comerciale, in baza Legii nr. 31/1990, este dominata de principiul libertatii de asociere a persoanelor fizice si juridice. Conform legii, societatea comerciala va avea cel putin doi asociati, in afara de cazul cand legea prevede altfel.

In cazul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni, societatea se constituie prin consimtamantul a cel putin cinci asociati. Societatea se constituie prin vointa unei singure persoane in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.

In contractul de societate, spre deosebire de alte contracte, consimtamantul partilor trebuie sa aiba o natura specifica: partile trebuie sa aibe intentia de a desfasura in comun o activitate comerciala.

Conform art. 6 din Legea nr. 31/1990, persoanele care incheie contractul de societate si il semneaza au calitatea de fondatori. O societate comerciala poate fi constituita de persoane fizice, de persoane juridice si de persoane fizice impreuna cu persoane juridice. Acestea pot fi necomercianti sau comercianti.

Nu pot incheia contractul de societate, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege.

Conform legii, sotii pot constitui singuri o societate comerciala ori impreuna cu alte persoane. Calitatea de sot implica respectarea prevederilor Codului familiei privind regimul bunurilor sotilor. Cu privire la bunurile comune ale sotilor, acestea nu pot forma obiect de aport la capitalul social, nici daca ambii soti ar participa la aceeasi societate comerciala.

Contributia fiecarui asociat trebuie sa fie individualizata, insa datorita mozaicului in care se afla bunurile comune, individualizarea nu se poate realiza. Acordul unui sot, dat celuilalt, de a aduce ca aport in societate un bun comun este o conventie ilicita si prin urmare nula.

Un astfel de consimtamant este necesar numai in cazul unui teren sau al unei constructii, daca se aduce in societate un titlu de proprietate. Dividendele primite din partea societatii vor fi tot bunuri comune.

Pentru valabilitate, consimtamantul dat la incheierea contractului de societate trebuie sa nu fie alterat de eroare, sau violenta. Eroarea nu produce nulitate cand cade asupra persoanei cu care s–a contractat. Nulitatea contractului de societate pentru eroare asupra persoanei asociatului ar putea interveni in cazul unei societati de persoane, in care la constituirea societatii se au in vedere calitatile personale ale asociatilor.

 

2. Capacitatea partilor

O persoana fizica poate fi parte, in contractul de societate, daca are capacitatea de a incheia acest act juridic. Pentru incheierea contractului de societate, conditiile de capacitate sunt aceleasi ca si cele cerute pentru a fi comerciant.

Conform Legii nr. 31/1990 pentru incheierea contractului de societate, persoana fizica trebuie sa aiba capacitatea ceruta de lege pentru incheierea actelor juridice, in conditiile dreptului comun.

Astfel, pentru incheierea contractului de societate, persoana fizica trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu. Art. 6 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 prevede ca nu pot fi fondatori persoanele care, conform legii, sunt incapabile.

La constituirea unei societati, nu este exclusa posibilitatea participarii unui minor, prin ocrotitorul sau legal, la incheierea unui contract de societate. Va fi necesara autorizatia autoritatii tutelare, care se va acorda daca prezinta un folos pentru minor.

Persoanele puse sub curatela (curatela este o institutie legala pentru ocrotirea unei persoane care are capacitate civila, dar care din cauza batranetii, a unei boli sau infirmitatii fizice sau a lipsei indelungate de la domiciliu, nu-si poate administra singura bunurile si apara interesele), au capacitatea de a incheia un contract de societate.

3. Obiectul contractului

In sensul dreptului comun, obiectul conventiilor este acela la care partile se obliga. Astfel, obiectul contractului de societate il constituie prestatiile la care se obliga asociatii. Acestea se materializeaza in aporturile asociatiilor, care pot fi in numerar, in natura sau in industrie (munca sau prestari servicii). Obiectul contractului trebuie sa fie determinat, licit si moral.

In sensul limbajului curent al societatilor comerciale, notiunea de obiect al contractului de societate desemneaza activitatea societatii sau faptele de comert pe care le va savarsi societatea comerciala. Obiectul societatii trebuie sa fie comercial, in caz contrar societatea este civila.

Activitatile comerciale care formeaza obiectul societatii pot consta in producerea si comercializarea marfurilor, executarea de lucrari ori prestarea de servicii. Societatea nu poate avea ca obiect activitati care fac parte din categoria celor interzise societatilor comerciale.

4. Cauza contractului

Cauza contractului este scopul concret in vederea caruia se incheie actul juridic. Acesta constituie elementul psihologic care determina consimtamantul si explica motivul incheierii actului juridic. Scopul societatii trebuie sa fie licit si moral.

Statutul societatii

Statutul societatii trebuie sa cuprinda aceleasi elemente ca si contractul de societate. Statutul este ca o anexa, care completeaza contractul de societate. El trebuie analizat ca fiind actul juridic in cuprinsul caruia se reiau clauzele esentiale ale contractului.

Intre contractul de societate si statut se impune a fi facuta o delimitare, determinata de faptul ca cel din urma, act constitutiv al societatii nu reprezinta numai “o dezvoltare” a primului, deci actele constitutive sunt necesare, deoarece ele au rol si continut diferit.

Contractul este actul care atesta acordul de vointa, pe baza caruia se naste societatea, prin el stabilindu-se raporturile juridice dintre asociati pe perioada cuprinsa intre momentul initierii infiintarii societatii si pana la desavarsirea constituirii acesteia. De cealalta parte, statutul reprezinta un alt act de vointa, prin care partile isi reglementeaza modul de functionare al societatii odata infiintate. Statutul societatii cuprinde precizarile necesare referitoare la modul de functionare in timp, a entitatii colective constitutive.

Statutul societatii comerciale are o natura juridica contractuala, intrucat el este intocmit de catre viitorii asociati, in urma consultarilor ce au loc intre ei. Caracterul conventional al statutului, rezulta din faptul ca prin lege nu se aduc nici un fel de precizari cu privire la natura acestuia. Statutul societatii, avand caracter contractual, trebuie sa indeplineasca toate conditiile de fond si de forma cerute de lege si pentru contractul de asociere.

Forma inscrisurilor constitutive

Actele constitutive ale tuturor societatilor comerciale din Romania, trebuie sa imbrace forma autentica. Forma scrisa si autentica a contractului de societate si a statutului societatilor comerciale sunt cerute a fi valide in cazul tuturor formelor de asociere, prin urmare cerinta expresa a legii imprima inscrisurilor constitutive, caracterul unor acte juridice solemne.

Lipsa formei autentice a actelor constitutive conduce la imposibilitatea constituirii societatii comerciale, intrucat instanta judecatoreasca abilitata sa autorizeze functionarea societatii, tinand seama de prevederile legale care impun aceasta forma respectivelor acte, nu va admite cererea de autorizare si, datorita acestui fapt, nu vor putea fi indeplinite conditiile legale subsecvente, ceea ce inseamna ca entitatea juridica nu se va putea constitui valabil.

Un alt articol care v-ar putea interesa este “Cadrul juridic privind modul de infiintare si functionare al societatilor comerciale”, daca doriti informatii cu privire la orice alta tema, va rugam sa lasati un comentariu iar noi vom raspunde in cel mai scurt timp.

Leave a Reply

Newsletter

Facebook

Parteneri

Unibet All
Personalizat de Jellyfish web design Timisoara