Franciza, tipurile de franciza si contractul de franciza

Franciza, tipurile de franciza si contractul de franciza - pafaceri.roFranciza reprezinta un sistem de comercializare bazat pe retele de exploatare a unei creatii intelectuale sau industriale, ori presupune producerea si comercializarea unui produs, serviciu sau tehnologii sub o firma de prestigiu. Ea implica o colaborare continua intre francizor si beneficiari, pe principiul omogenitatii activitatilor si principiilor de organizare ale afacerii, in conditiile stipulate in contractul de franciza.

Prin contractul de franciza se desemneaza acea conventie, prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei alte persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie, un serviciu in schimbul unei sume de bani cu titlu de redeventa.

La randul sau, redeventa este definita de Codul Fiscal, ca fiind, orice suma ce trebuie platita in bani sau in natura, pentru folosirea sau dreptul de folosinta al oricaruia din urmatoarele:

– drept de autor asupra unei lucrari literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum si efectuarea de inregistrari audio, video;

– orice brevet, inventie, inovatie, licenta, marca de comert sau de fabrica, franciza, proiect, desen, model, plan, schita, formula secreta sau procedeu de fabricatie ori software;

– orice transmisiuni, inclusiv catre public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare;

– orice echipament industrial, comercial sau stiintific, orice bun mobil, mijloc de transport sau container;

– orice know-how;

– numele sau imaginea oricarei persoane fizice, sau alte drepturi similare referitoare la o persoana fizica.

In plus, redeventa cuprinde orice suma ce trebuie platita in bani sau in natura pentru dreptul de a inregistra sau transmite sub orice forma spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activitati similare.

Cu precizarea ca nu se considera redeventa, in sensul Codului Fiscal, remuneratia in bani sau in natura platita pentru achizitiile de software destinate exclusiv operarii respectivului software, fara alte modificari decat cele determinate de instalarea, implementarea, stocarea sau utilizarea acestuia. De asemenea, nu va fi considerata redeventa remuneratia in bani sau in natura platita pentru achizitia in intregime a drepturilor de autor asupra unui program pentru calculator.

 

Francizorul este acel comerciant care detine drepturile asupra unei marci inregistrate si le exercita pe toata durata contractului de franciza. El transmite beneficiarului dreptul de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu, asigurandu-i acestuia in acelasi timp o pregatire initiala pentru dezvoltarea marcii inregistrate (a personalului) si mijloace financiare pentru promovarea marcii sale.

 

Beneficiarul este la randul lui, o persoana fizica sau juridica, independenta din punct de vedere financiar si determinata prin selectie de catre francizor, care adera la principiul omogenitatii retelei de franciza si participa la valorificarea marcii inregistrate prin resurse financiare proprii. El trebuie sa dezvolte reteaua de franciza, sa-i mentina identitatea, precum si reputatia, sa-i furnizeze francizorului informatii reale privitoare la gestiunea francizei si sa nu divulge tertilor know-how-ul obtinut.

Beneficiarul este cel care exploateaza know-how-ul pus la dispozitie de catre francizor intregii retele de franciza, care consta din ansamblul formulelor, desenelor si modelelor, retelelor, procedeelor si altor elemente analoage care servesc la fabricarea si comercializarea unui produs.

Categoriile/tipurile de francize

Fata de multitudinea si diversitatea afacerilor care se extind in prezent in sistem de francize, o clasificare atotcuprinzatoare este imposibil de realizat. Cu toate acestea, consider ca o prezentare a principalelor tipuri de francize este utila si necesara celor care doresc sa investeasca intr-o afacere in sistem de franciza.

1. Dupa domeniul de activitate in care este utilizata distingem:

franciza de distributie. Numerosi  francizori recurg in acelasi timp la diverse retele de distributie. Astfel, distributia produelor si/sau serviciilor are loc fie, prin intermediul beneficiarilor si/sau al distribuitorilor agreati sau selectionati, fie (cel mai adesea) prin beneficiari si/sau sucursale proprii;

–  franciza de servicii;

franciza de productie in care francizatul fabrica produsele pe care apoi le vinde respectand indicatiile oferite de francizor in privinta procesului de productie.

2. Dupa modalitatile de exploatare ale unei francize deosebim:

franciza monocelulara sau directa;

franciza pluricelulara;

franciza de dezvoltare zonala;

franciza de master in care francizorul acorda unui sef de intreprindere dreptul de a franciza el insusi marca detinuta intr-un spatiu geografic bine determinat. Este folosita de francizori straini, in special pentru a patrunde pe piete noi.

3. Dupa obiectul francizei distingem:

franciza de produs si marca;

franciza afacerii sau franciza pura.

4. Alte tipuri de franciza:

polifranciza creeaza mai multe retele de franciza dominate de o societate tip holding;

franciza incrucisata presupune un francizor ce devine beneficiarul unei alte retele de franciza;

franciza stand sau de corner in cadrul careia un comerciant independent ofera, in cadrul magazinului sau, posibilitatea vanzarii produselor fabricate de un producator renumit, conform prescriptiilor acestuia. Daca produsele au vanzare, fiind cautate si cumparate de consumatori, producatorul va putea propune partenerului sau de a destina intregul magazin in vederea comercializarii produselor sale, incheind un veritabil contract de franciza.

franciza internationala. Francizorul care infiinteaza intreprinderi in strainatate sau isi extinde activitatea in diferite zone geografice, are la alegere una din formele de mai jos:

franciza directa prin intermediul careia francizorul recruteaza el insusi beneficiari locali;

franciza in cointreprindere presupune o societate mixta cu un partener local, de fapt o filiala in care francizorul detine mai mult de 50% din capitalul social. Aceasta forma ofera posibilitatea francizorului de a supraveghea si de a controla mai usor activitatea beneficiarilor, dar si de a fructifica experienta asociatului sau dobandita pe piata locala.

franciza principala se realizeaza prin recrutarea la nivel local a unui francizor principal ce actioneaza in subfranciza.  Nu presupune implicarea francizorului  in organizarea si supravegherea retelei locale a francizorului principal. In majoritatea cazurilor francizorul are putere de decizie privind organizarea sub-retelei si raspandirea aceteia.

plurifranciza permite unui intreprinzator francizat sa detina mai multe marci.

 

Continutul contractului de franciza

Prin intermediul Legii nr. 79/1998, privind regimul juridic al francizei, s-au instituit o serie de clauze obligatorii pe care sa le cuprinda contractul de franciza. Ele se refera la:

– obiectul contractului;

– drepturile si obligatiile partilor;

– conditiile financiare;

– durata de modificare, prelungire si reziliere.

Contractul de franciza are la baza sa o serie de principii care il diferentiaza de celelalte contracte si prin a caror reglementare legiuitorul a urmarit protejarea intereselor partilor si a consumatorilor. Principiile respective au in vedere urmatoarele:

– termenul va fi fixat astfel incat sa permita beneficiarului amortizarea investitiilor specifice francizei;

– francizorul va instiinta pe beneficiar cu un preaviz suficient de mare asupra intentiei de a nu mai reinnoi contractul la data expirarii sau de a nu semna un nou contract;

– in cadrul clauzelor de reziliere, se vor stabili in mod clar circumstantele care pot sa determine o reziliere fara preaviz;

– conditiile in care va putea sa opereze cesiunea drepturilor decurgand din contract vor fi cu claritate precizate, in special conditiile de desemnare a unui succesor;

– dreptul de preemtiune va fi prevazut, daca interesul mentinerii sau dezvoltarii retelei de franciza necesita recunoasterea acestui drept;

– clauzele de neconcurenta vor fi cuprinse in contract, pentru protejarea know-how-ului;

– obligatiile financiare ale beneficiarului vor fi cu claritate precizate si vor fi determinate astfel incat sa favorizeze atingerea obiectivelor comune;

– contractul sa se constituie ca un instrument prin care furnizorul controleaza respectarea tuturor elementelor constitutive ale imaginii marcii;

– marca furnizorului, simbol al identitatii retelei de franciza constituie garantia calitatii produsului/serviciului/ tehnologiei furnizate consumatorului. Aceasta garantie este asigurata prin transmiterea si prin controlul respectarii know- how-ului, furnizarea unei game omogene de produse si/sau servicii si/sau tehnologii;

– francizorul sa asigure ca beneficiarul, printr-o publicitate adecvata, face cunoscut ca este o persoana independenta din punct de vedere financiar, in raport cu francizorul sau cu alte persoane;

– dreptul care se transfera, obliga beneficiarul la plata unei redevente ce il autorizeaza sa utilizeze marca produselor si/sau serviciilor, si/sau tehnologiilor, know-how-ului ori o alta experienta deosebita de franciza, precum si orice drepturi de proprietate intelectuala sau industriala, dupa caz, sustinut permanent de asistenta comerciala si/sau tehnica a furnizorului, pe toata durata de valabilitate a contractului de franciza.

Obligatiile partilor in contractul de franciza

1. Obligatiile francizorului:

 

– mentinerea omogenitatii si identitatii retelei de franciza;

– participarea cu capital la dezvoltarea francizei;

– instruirea personalului beneficiarului;

– transmiterea tuturor informatiilor privind know-how-ul care sa permita o corecta gestionare a francizei.

2. Obligatiile beneficiarului:

 

– sa isi declare cu buna-credinta situatia financiara inainte de inceperea francizei;

– sa contribuie cu sumele de bani convenite la dezvoltarea retelei de franciza;

– sa plateasca redeventa convenita ca urmare a exploatarii francizei;

– sa asigure confidentialitatea afacerii;

– sa desfasoare a concurenta loiala incetarii sau rezilierii contractului.

Acestea fiind spuse, am clarificat in linii mari ce anume presupune o franciza, pentru informatii suplimentare la francizele disponibile in Romania, va recomand sa accesati si celelalte articole pe aceasta tema, din categoria, Francize & Oportunitati.

Leave a Reply

Newsletter

Facebook

Parteneri

Unibet All
Personalizat de Jellyfish web design Timisoara