Ghidul Solicitantului

Ghidul Solicitantului - Instrumente structurale 2007-2013

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007-2013
Axa Prioritară 1 – Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie
Domeniul major de intervenţie DM1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM
Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile
A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii

GHIDUL SOLICITANTULUI
2011
SPRIJIN FINANCIAR ÎN VALOARE
DE PÂNĂ LA 1.065.000 LEI ACORDAT PENTRU INVESTIŢII
ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII

Prezentul ghid oferă informaţiile necesare solicitanţilor în vederea pregătirii şi transmiterii Cererilor de finanţare şi reuneşte instrucţiunile, procedurile şi criteriile ce trebuie respectate în cadrul acestui apel pentru accesarea fondurilor publice nerambursabile alocate pentru Programul Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice”, în cadrul Axei Prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM-urilor”, Operaţiunea a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”.

Operaţiunea îşi propune să sprijine întreprinderile mici şi mijlocii din România în scopul creşterii competitivităţii acestora şi îmbunătăţirii potenţialului de export. Aceste obiective pot fi atinse prin creşterea cifrei de afaceri şi productivităţii muncii pentru înscrierea acestor întreprinderi în media europeană, cu condiţia creării sau menţinerii locurilor de muncă.

Prezentul Ghid stabileşte condiţiile pentru acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru investiţiile mari în cadrul cărora valoarea ajutorului financiar nerambursabil este în valoare de până la 1,065,000 lei pentru fiecare proiect de investiţii selectat.

Autoritatea de Management desemnată pentru administrarea Programului Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013 este Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Autoritatea responsabilă pentru implementarea operaţiunilor adresate IMM în cadrul axei prioritare 1 este Ministerul Economiei, Organismul Intermediar pentru IMM, prin Organismul Intermediar pentru IMM, în conformitate cu Acordul de delegare de atribuţii specifice, încheiat cu Autoritatea de Management.

Poti descarca Ghidul Solicitantului apasand urmatorul buton:

 

Download Ghidul Solicitantului

 

Leave a Reply

Newsletter

Facebook

Parteneri

Unibet All
Personalizat de Jellyfish web design Timisoara