Completeaza urmatorul model plan de afaceri

Scrieti propriul tau plan de afaceri in mai putin de o zi folosind urmatorul model plan de afaceri. Drumul spre succes este garantatA. Informatii administrative:

Data infiinţării afacerii:  (an/luna)

Obiectivul înfiinţării afacerii: (descriere sumară)

Numar angajaţi: (introduceti numarul de angajati (full time/part time);

(daca a existat anterior activitate).

Evoluţia numărului de angajaţi: (de la data înfiinţării şi până în prezent

Data depunerii ultimului bilanţ contabil al afacerii: (introduceti data depunerii la Administratia Financiara a bilantului din ultimul an fi ultimul an fiscal de activitate, daca este cazul)

Cifra de afaceri: (introduceti cifra de afaceri din ultimul bilant, in EURO la rata de schimb Euroinfo in luna respectiva, precum şi evoluţia statistică şi grafică a cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani daca este cazul);

Profit net al afacerii : (introduceti valoarea profitului net din ultimul bilant, daca este cazul, in EURO, rata de schimb din luna respectiva, si procentul profitului in cifra de afaceri totala din ultimul bilant. Introduceti o nota explicativa scurta daca bilanţul nu se refera la 12 luni calendaristice)

Pierderi: (introduceti valoarea pierderilor inregistrate in ultimul bilant, daca este cazul, in EURO, rata de schimb din luna respectiva. Introduceti o nota explicativa insotita de o declaratie financiara referitoare la balanta de verificare care demonstreaza ca situatia pierderilor a fost depasita)

Procent din capitalul intreprinderii detinut de actionari privati romani:

Procent din capitalul intreprinderii detinut de actionari privati inregistrati in statele membre UE si/sau non U.E.

Procent din capitalul intreprinderii detinut de solicitant si/sau drepturile de vot, in intreprinderea solicitantului, detinute de o societate de orice nationalitate care are mai mult de 249 angajati.

Asociati & actionari detinatori ai drepturilor de vot in afacere(pentru fiecare eventual partener)

Asociaţi

Persoane fizice

Adresa completă,  număr de  telefon şi scurt CV anexat după modelul european;

Nationalitate:

Număr de acţiuni deţinute: (%)

Persoane juridice:

Adresa completa & tel., nr. inregistrare, cod fiscal

Numar  angajati

Entităţi legale în care solicitantul deţine acţiuni şi / sau drepturi de vot

(pentru fiecare  partener)

Nume complet:

Tip, adresa completa şi număr de telefon:

Nr. înregistrare; Cod fiscal, număr angajaţi:

Naţionalitate:

Actiuni deţinute de solicitant (%):

B. ELEMENTE GENERALE ALE PROIECTULUI PROPUS CREAREA UNUI SCURT PLAN

B.1. Analiza nevoii de proiect (colectivă sau individuală, personală sau organizaţională): momentul identificării, evaluarea preliminară cantitativă şi calitativă a nevoii

B.2. Definirea scopului proiectului (soluţia sau modalitatea prin care se poate satisface nevoia identificată): care sunt alternativele de satisfacere a cererii respective la momentul actual şi posibilităţile de dezvoltare a afacerii în vederea stabilirii scopului final

B.3. Stabilirea obiectivelor afacerii (elemente specifice, cuantificabile şi planificabile în timp prin intermediul cărora se poate atinge scopul afacerii.

propus)

B.4. Acţiuni potenţiale ce trebuie desfăşurate (lista sumară a activităţilor propuse şi succesiune  logică a acestora)

C. MEDIUL DE PIATA

C.1 Clienti: (prezentati aici care este piata dv. de produse/servicii. Va adresati exclusiv pietei locale-localitatea, tara, regiunea? Există activităţi de export ?)

Dacă da, în ce ţări? Câţi potentiali clienti aveti pe aceasta/aceste piete?

Identificare clienţi actuali:

Nume client:

Adresa (tara, regiune, judet):

Forma de proprietate (specificati publica/privata si ponderea %):

Anul si valoarea tranzactiilor:

C.2 Sistemul de distributie actual şi previzionat: (cum se realizează distribuţia produselor / serviciilor. Care sunt direcţiile considerate necesare pentru îmbunătăţirea situaţiei actuale)

C.3 Concurenta in afaceri (nume, informatii cunoscute despre acestia: cine sunt concurentii dvs. pe piata? Ce informatii detineti despre acestia? Care este ponderea acestora pe piata comparativ cu a dvs?) Momentul intrării pe piaţă a dvs şi a principalilor concurenţi. Alte informatii si consideratii despre concurenta.)

C.4 Poziţionarea produselor afacerii dv. comparativ cu cea a concurentei: (cum sunt produsele/serviiile dv. pozitionate pe piata comparativ cu cele ale concurentilor? Produsele/serviciile dv. sunt mai bune calitativ decat cele ale concurentei? Aveti preturi mai reduse? Vindeti pe credit? Aveti puncte de desfacere in apropierea clientilor? Sortimentul dv. este mai convenabil clintilor dv? Cum? Care sunt diferenţele dintre dv. si concurenta? etc.

C.5 Descrierea pietei pentru produsele/serviciile rezultate din implementarea proiectului (Descrieti cat mai in detaliu PIATA careia produsele/serviciile rezultate din implementarea proiectului dv. se va  adresa: cati clienti potentiali estimati ca veti castiga pentru  produsele/serviciile rezultate din proiect? Acesti clienti sunt exclusiv locali? Piata dv. este numai in judet/regiune? Veti exporta produsele dv? Daca da, unde si cand?)

C.6 Avantajele principale ale produselor afacerii dv. (pret, calitate, caracteristici specifice, altele: (Detaliati)

C.7 Activităţi de promovare a vanzarilor: (aspecte privind modul de promovare a produselor / serviciilor; acţiuni de promovare; bugete şi planificări specifice).

C.8 Alte elemente referitoare la strategia de marketing: ( modificări estimate pe piaţă şi strategia de adaptare la aceste modificări)

D. INVESTITIA PLANIFICATA SI PLANUL DE IMPLEMENTATARE IN AFACERI

D.1 Valoarea investitiei (total):

__________ Euro

din care:

– contributia din fonduri publice:

__________ Euro

– contributia solicitantului:

__________ Euro

– contributia in numerar

__________ Euro

– contributia in natură

__________ Euro

D.2 Scopul investiţiei:

– investitie nouă

– extinderea capacitatii existente

– diversificarea productiei

– cresterea productivitatii

– imbunatatirea calitatii

– investitii in soft (licente, software, etc)

– altele (specificati)

D.3 Tipul investiţiei

– constructie (noua, extindere,modernizare) _______ Euro

– echipamente/facilitati/altele: noi _______ Euro

– mijloace de transport: noi _______Euro

– capital circulant ______ Euro

– altele (specificati) _______ Euro

D.4 Descrierea investitiei planificate

<max. ½ pagina continand motivarea deciziei de investitie, detalii despre investitie)

D.5 Crearea de noi locuri de munca (numar mediu anual):

An 1; An 2; An 3; An 4; An 5

D.6 Tara/regiunea de origine a bunurilor/serviciilor achizitionate

_________________________________________________

D.7 Programarea in timp a implementarii investitiei/operatiunii <programarea pentru finalizarea constructiei, importarea si punerea in functiune a echipamentului>:

Data estimativa de incepere: _________

Data estimativa de incepere: _________

Data estimativa pentru intrarea in productie la intreaga capacitate:

_________ (daca este cazul)

Planificarea lunara pentru implementarea activitatii

luna1

luna 2

luna 3

D.8 Aspecte legale relevante

<licente, autorizatii necesare pentru implementarea proiectului? Important: Daca proiectul include constructia de cladiri sau rehabilitarea acestora, cate o copie dupa autorizatia de constructie si alte autorizatii solicitate vor fi necesare inainte de contractare>

E. IPOTEZE/PRESUPUNERI ECONOMICE IN AFACERI

E.1 Situatia actuala si previzionata a veniturilor (mii Euro)

Descriere 2010 (Euro)

Estimativ 2011 (Euro)

Estimativ 2012 (Euro)

Estimativ 2013 (Euro)

……..

1 Vânzări

2 Alte venituri din activitatea curenta

2 TOTAL VENITURI CURENTE (1 + 2)

3 Venituri Financiare

4 Venituri Extraordinare

A. TOTAL VENITURI (2 + 3 + 4)

5 Materii prime

6 Utilitati si energie

7 Salarii si alte costuri asimilate (asigurari sociale, impozit pe salarii)

8 Amortizarea

9 Alte cheltuieli curente

10

……

13 TOTAL CHELTUIELI CURENTE (5+…+14) o rubrica foarte importanta atunci cand scriem un model plan de afaceri

14 Cheltuieli Financiare

15 Cheltuieli Extraordinare

B. TOTAL CHELTUIELI (15 + 16 + 17)

C. REZULTATUL ECONOMIC (A – B), din care:

PROFIT

PIERDERE

D. IMPOZIT PE PROFIT

PROFIT NET (C – D), din care:

PROFIT

PIERDERE

Rata de schimb LEI/EURO utilizata in calcul: ___________________

E.2 Ipoteze/Presupuneri

<descriere ipoteze/presupuneri privind cresterea cifrei de afaceri, cresterea previzionata a ratei de utilizare a capacitatii (%), profitabilitatea investitiei (ex: incluzand pragul de rentabilitate)>

F. PROFILUL AFACERII SI CADRUL ORGANIZATIONAL

F.1 Informatii despre societate

Scurta prezentare a istoricului societatii (max. 1 pag) (sau experienta manageriala anterioara pentru societatile nou infiintate)

Evolutia din momentul inceperii activitatii (daca este cazul)

Factori relevanti pentru afacere (ex. amplasarea, evaluarea proprie asupra technologiei utilizate – invechita, la fel ca si concurenta, tehnologie noua -, politica de înlocuire a activelor, sistemul de informatii al managementului)

F.2 Informatii despre persoanele cheie din societate

(anexa curriculum vitae pentru fiecare persoana)

Anexe de atasat (doar pentru informare)

1. Copie nelegalizata dupa certificatul actualizat de inmatriculare la Registrul Comertului;

2. ‘Certificat constatator’ emis de Camera de Comert teritoriala care să ateste ca solicitantul nu este falimentar sau subiect ale unor procese pentru declararea falimentului, nu are activitatile suspendate si nu are afacerile administrate de tribunal.

Certificatul trebuie sa fi fost emis dupa data 1 ianuarie 2001 (nu se solicita pentru intreprinderi noi – start-up);

3. Copie nelegalizata dupa certificatul de inregistrare fiscala;

4. Copie nelegalizata dupa statul de plata pentru luna ……………., inregistrat si avizat la Directia Generala Judeteana a Muncii si Protectiei Sociale, daca intreprinderea s-a infiintat si a functionat pana la acea data;

5. Dovada in original, emisa de Directia Generala Judeteana a Muncii si Protectiei Sociale, privind plata contributiilor la asigurarile sociale, daca intreprinderea a fost infiintata si si-a inceput activitatea pana la acea data;

6. Dovada in original, emisa de Directia Generala Judeteana a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat, Ministerul de Finante, privind plata impozitelor si taxelor ;

7. Dovada in original, emisa de Casa Judeteana a Asigurarilor de Sanatate, privind plata asigurarilor de sanatate;

8. Copie nelegalizata dupa document(e) ce atesta proprietatea solicitantului asupra contributiei in natura sau declaratia pe proprie raspundere ca activele propuse ca si contributie in natura vor deveni proprietatea firmei solicitante inainte de data semnarii contractului;

9. Documente care justifica valoarea propusa pentru contributia in natura;

Modelul plan de afaceri este gata completat.Propriul tau model plan de afaceri poate fi verificat folosind urmatorul exemplu de model plan de afaceri al unei firme gata completat. Daca totusi, nu esti sigur ca ideea ta de afacere este una buna,  viziteaza rubrica Francize si oportunitati.

Mult succes.

Leave a Reply

Newsletter

Facebook

Parteneri

Unibet All
Personalizat de Jellyfish web design Timisoara