Obligatiile si raspunderile partilor in contractul de leasing

Contractul de leasing, obligatiile si raspunderile societatilor de leasingPartile contractante au dreptul de a incheia orice contract, cu clauzele convenite ca urmare a negocierii acestora. In ceea ce priveste incheierea contractului de leasing – partile isi manifesta liber vointa de a da nastere, de a modifica, de a transmite si de a stinge drepturi si obligatii, astfel ca, libertatea manifestarii vointei partilor contractante sa poate fi definita ca o libertate contractuala, constituindu-se intr-o expresie a drepturilor si libertatilor omului.

Considerentele generale privind contractul de leasing au fost detaliate in articolul “Ce presupune contractul de leasing?”, in cadrul acestui articol voi pune accent pe partea de prezentare a obligatiilor fiecarei parti, si, bineinteles pe detalierea raspunderilor pe care acestea si-o asuma in momentul apelarii la un contract de leasing.

Obligatiile societatii de leasing

Obligatiile locatorului sunt determinate in mod principial de actul normativ Ordonanta Nr. 51 / 1997, in sensul ca ele constau in urmatoarele:

– sa asigure utilizatorului posibilitatea de a negocia cu un furnizor de bunuri contractul de vanzare-cumparare avand ca obiect bunul care urmeaza a fi utilizat, afara de faptul cand societatea de leasing are si calitatea de furnizor;

– sa incheie contract de vanzare-cumparare cu furnizorul desemnat de utilizator in conditiile expres formulate de acesta;

– sa incheie contract de leasing cu utilizatorul si sa transmita acestuia, in temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivand din contractul de vanzare-cumparare, cu exceptia dreptului de dispozitie;

– sa transmita utilizatorului dreptul de posesie sau de folosinta asupra bunului achizitionat;

– sa respecte, la expirarea contractului de leasing, dreptul de optiune al utilizatorului, ce consta in posibilitatea de a solicita achizitionarea bunului, restituirea acestuia sau prelungirea contractului de leasing, afara de faptul cand in contract s-a prevazut altfel;

– sa garanteze pe utilizator de evictiune din partea oricarei persoane fizice sau juridice, care ar pretinde un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului utilizat in sistem de leasing;

– sa asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite in sistem de leasing.

Societatea de leasing are o serie de obligatii care nu se constituie numai in raport cu beneficiarul sau furnizorul cum sunt obligatia de publicitate a operatiunilor de leasing, atunci cand ele au ca obiect, bunuri imobile, tinerea evidentei contabile separata a operatiunilor de leasing, plata taxelor vamale etc.

Obligatiile beneficiarului

Conform art. 5 din Legea nr. 90 / 1998, beneficiarul are urmatoarele obligatii:

– sa primeasca bunul la termenul stipulat in contractul de vanzare-cumparare si in contractul de leasing dupa caz;

– sa nu incheie un contract de sublocatie privind bunul care i-a fost incredintat, fara acordul societatii de leasing;

– sa efectueze platile cu titlu de redeventa in cuantumul valoric stabilit si la datele fixate in contractul de leasing; redeventa platita va fi calculata tinandu-se seama de o marja de profit si de amortizarea integrala a bunului sau a unei parti din valoarea de intrare a acestuia; in acest ultim caz, regimul de amortizare va fi stabilit de catre parti, de comun acord, in functie de natura bunului si de valoarea sa de intrare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 15 / 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare;

– sa suporte cheltuielile de intretinere si sa plateasca primele de asigurare in legatura cu bunul utilizat;

– sa isi asume toate riscurile in caz de distrugere sau avariere a bunului utilizat, prin fapta proprie sau a prepusilor sai, ori din cauze fortuite, si sa constituie platile cu titlu de redeventa pana la achitarea integrala a valorii contractului de leasing;

– sa apere in raporturile cu terte persoane dreptul de proprietate al societatii de leasing asupra bunului ce face obiectul utilizarii, in baza unui mandat conferit prin contractul de leasing;

– sa restituie bunul in conformitate cu prevederile contractului de leasing;

– sa exploateze bunul conform instructiunilor, sa asigure instruirea personalului destinat exploatarii bunului, sa nu aduca modificari bunului fara acordul proprietarului sau al societatii de leasing, sa pastreze in conditii corespunzatoare bunul pe toata duratacontractului.

Aceste clauze contractuale au o natura legala, ceea ce nu insemna ca partile, de comun acord nu pot stipula si alte drepturi si obligatii ce decurg din contractul de leasing.

Raspunderea partilor in contractul de leasing

Culpa partilor in executarea contractului (ne referim in special la locator si beneficiar) este sanctionata cu rezilierea contractului si plata de daune-interese. Astfel, daca beneficiarul refuza sa primeasca bunul la termenul stipulat in contract sau daca el se afla in lichidare judiciara, societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul cu daune-interese.

Aceasi sanctiune este aplicabila si atunci cand beneficiarul nu achita ratele scadente, urmand ca acesta sa suporte daune-interese echivalente cu cuantumul valoric al redeventei care a ramas de platit pana la expirarea contractului de leasing si sa restituie bunul.

Nerespectarea dreptului de optiune al utilizatorului obliga societatea de leasing la plata de daune, care vor fi egale cu valoarea reziduala a bunului sau cu valoarea sa de circulatie, calculata la data expirarii contractului de leasing.

O ultima precizare ce trebuie facuta este ca, transmiterea bunului, obiect al contractului de leasing, in posesia beneficiarului exonereaza locatorul de orice raspundere fata de terti, pana in momentul incetarii contractului sau restituirii bunului.

Leave a Reply

Newsletter

Facebook

Parteneri

Unibet All
Personalizat de Jellyfish web design Timisoara