Societatile pe actiuni, particularitati si caracteristici

Informatii detaliate despre societatile pe actiuni. Cum functioneaza societatile pe actiuniSocietatile  pe actiuni sunt forma cea mai complexa si mai evoluata a societatilor comerciale, in care conteaza mai mult aportul de capital, decat calitatile personale ale asociatilor. Din cauza estomparii calitatilor personale ale asociatilor, acest tip de societate purta anterior denumirea de “societate anonima”, care se mentine si in prezent in legislatiile altor state.

Societatea pe actiuni functioneaza ca un organism democratic, in care, minoritatea se supune hotararilor majoritatii in adunarile generale, administratorii si directorii gestioneaza societatea in baza unui mandat, iar cenzorii controleaza legalitatea gestionarii.

Actionarii au dreptul la dividend, la vot si la informare. Esenta ei este raspunderea asociatilor in limita aporturilor lor, pentru obligatiile sociale si negociabilitatea actiunilor – titluri reprezentative ale cotelor de participare la formarea capitalului social.

Caracteristicile generale ale societatii pe actiuni:

– societatea se constituie dintr-un numar minim de asociati, denumiti actionari;

– capitalul social este divizat in actiuni, care sunt titluri negociabile si transmisibile;

– raspunderea asociatilor pentru obligatiile sociale este limitata la valoarea actiunilor lor.

In ceea ce priveste continutul actului constitutiv, societatea pe actiuni se constituie prin contract de societate si statut, care pot fi insa intocmite sub forma unui inscris unic denumit act constitutiv.

Legea prevede forma autentica a contractului de societate in cazul constituirii prin subscriptie publica, si continutul acestuia, care cuprinde mai multe clauze obligatorii decat in cazul societatilor de persoane. Actul constitutiv se semneaza de asociatii fondatori, din categoria carora nu pot face parte persoanele incapabile, sau care au fost condamnate pentru anumite infractiuni prevazute de lege. Contractul de societate poate stabili acordarea unor avantaje asociatilor fondatori, pentru aportul pe care l-au avut la constituirea societatii.

Firma societatii se compune dintr-o denumire proprie, pentru a se putea deosebi de alte societati cu aceeasi forma de organizare juridica din judetul respectiv. Denumirea poate fi diversificata, formata din combinatii de litere si cifre, cuvinte provenite din mitologie, astrologie, geografie, istorie sau chiar din numele unor persoane consacrate.

Orice act care emana de la societate trebuie sa cuprinda denumirea, forma juridica de organizare, numarul de inmatriculare, capitalul social si capitalul efectiv varsat, potrivit ultimului bilant aprobat.

Capitalul social nu poate fi mai mic de 90.000 lei sau echivalentul a 25.000 Euro.

Guvernul va putea modifica, cel mult o data la doi ani, valoarea minima a capitalului social, tinand seama de rata de schimb, astfel incat, acest cuantum sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de 25.000 de Euro. In cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului social de catre toti semnatarii actului constitutiv, capitalul social varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris.

Diferenta de capital social subscris va fi varsat:

– pentru actiunile emise pentru un aport in numerar, in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii;

– pentru actiunile emise pentru un aport in natura, in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii.

Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea societatii, iar cele in munca nu sunt permise. Aporturile in natura se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin, predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare. Mai este necesar sa se prevada valoarea fiecarui bun, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea. Aporturile in creante nu sunt posibile la societatile al caror capital se constituie prin subscriptie publica.

Actiunile nu pot avea valoare nominala mai mica de 0,1 lei, iar in actul constitutiv se va preciza valoarea nominala concreta, numarul lor, daca sunt nominative sau la purtator si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni. Fiecare actiune va cuprinde date referitoare la societate, capital, asociati si avantajele acordate fondatorilor.

Administratorii vor fi nominalizati prin nume, locul si data nasterii, domiciliu si cetatenie, in cazul in care sunt persoane fizice. In cazul asociatilor care au calitatea de persoane juridice se va mentiona denumirea, sediul si nationalitatea. Pentru ambele categorii de administratori se va stabili garantia pe care trebuie sa o depuna, puterile care le sunt conferite, daca le vor exercita impreuna sau separat si daca unii vor avea drepturi speciale de reprezentare si de administrare .

Cenzorii pot fi persoane fizice sau juridice, fiind necesara nominalizarea lor prin date similare cu ale administratorilor.

Functionarea societatii va cuprinde clauze referitoare la luarea hotararilor in adunarea generala a actionarilor, modul de lucru al administratorilor, numarul cenzorilor. Distribuirea beneficiilor si suportarea pierderilor se va concretiza prin clauze referitoare la marimea acestora, impartirea intre actionari, si eventualele avantaje acordate asociatilor fondatori. Operatiunile incheiate de asociati in contul societatii si cheltuielile efectuate cu acestea se vor materializa in clauze axate pe operatiunile concrete din faza constituirii societatii.

Forta atractiva a societatii pe actiuni sta in raspunderea sa, limitata exclusiv la capitalul investit, de natura reala, cat si in posibilitatea asociatilor de a iesi oricand din societate, vanzand actiunile pe care le poseda, in aceasta forma de societate, rolul esential revenind capitalului.

Totodata, atractivitatea si importanta societatii pe actiuni este data de:

– societatea pe actiuni are un rol foarte important in economia moderna, fiind conceputa sa atraga economiile modeste, micul capital, prin valoarea nominala minima a actiunilor, aceste societati permitand concentrarea de capitaluri considerabile si dezvoltarea unor mari intreprinderi moderne;

– durata lor nedeterminata creeaza societatii pe actiuni posibilitatea sa functioneze si sa se dezvolte pana la atingerea scopului pentru care au fost constituite, indiferent de calitatile personale ale celor care poseda actiunile;

– societatea pe actiuni, prin puterea sa de a concentra capitalurile fragmentate, constituie unul dintre principalii factori de productie si, in acelasi timp, de mobilizare a resurselor, in vederea realizarii unor investitii de anvergura. In acest scop, societatea face, adesea, apel la subscriptie publica, determinand persoane fizice si juridice, in special societati bancare, sa-si plaseze pentru fructificare, capitalul lor. Societatea pe actiuni joaca, astfel, un rol de stimulent al circulatiei bunurilor si chiar in realizarea exportului de capital;

– elementul subscriptiei determina o tendinta de diferentiere intre societatile mici sau mijlocii pe actiuni si societatile mari, care fac apel la subscriptia publica, ale caror titluri sunt raspandite in public.

Pentru informatii asemanatoare, puteti accesa si articolele “Cadrul juridic privind modul de infiintare si functionare al societatilor comerciale”, “Constituirea societatilor comerciale – contractul de societate si contractul de statut” sau “Formalitatile necesare constituirii unei societati comerciale”.

Leave a Reply

Newsletter

Facebook

Parteneri

Unibet All
Personalizat de Jellyfish web design Timisoara