Plan de afaceri in vederea infiintarii unei mori de cereale – partea a II-a

Prima parte a unui plan de afaceri trebuie sa contina elemente precum: sinteza planului de afaceri, afacerea, piata (care au fost prezentate in articolul „Plan de afaceri in vederea infiintarii unei mori de cereale – partea I-a”), organizarea afacerii si informatiile financiare care vor fi detaliate in acest articol.

 

Organizarea afacerii

1. Procesul de productie

Ciclul de productie consta in urmatoarele etape:

– achizitionare grau;

– macinare;

– maturare (stocare 4-5 zile);

– desfacere faina.

Stocul de grau necesar pentru asigurarea ritmicitatii productiei va trebui sa acopere capacitatea de macinare pentru 10 zile, adica 17,5 t.

832 t / 12 luni / 4 saptamani = 17,5 t

In mod corespunzator, vor fi dimensionate depozitele de grau si capitalul necesar pentru achizitii. Dupa acumularea unui stoc de faina, realizat in 4-5 zile (necesare pentru „maturarea” fainii), livrarea catre beneficiari se va face zilnic.

In regim de servicii, macinarea graului adus de clienti si livrarea fainii se vor face pe loc, fara perioade de asteptare.

1.1. Utilajul necesar

Din studiile efectuate, am ajuns la concluzia ca moara cea mai potrivita este o moara cu trei valturi, cu o capacitate de prelucrare de 400 kg/ora, asigurand un procent de extractie de 70-80% , care functioneaza la o putere de 23 kW.

Pretul estimativ solicitat de producator, inclusiv instalarea si punerea in functiune este de 17.500 lei. Acest utilaj a fost ales dupa compararea a trei oferte similare.

1.2. Spatii, utilitati

Patronul detine un teren corespunzator si o cladire care, dupa renovare, poate fi folosita pentru amplasarea utilajului si amenajarea depozitelor.

Terenul necesita amenajari si imprejmuire. Intentionam sa construim un spatiu de parcare suficient de larg pentru facilitarea accesului camioanelor si carutelor pana in apropierea morii. De asemenea, va fi necesara bransarea morii la sistemul de apa, canalizare si la linia electrica  de curent trifazic, toate existente in comuna.

Pentru estimarea costurilor aferente acestor amenajari am contactat o firma particulara de specialitate. Devizul estimativ pentru aceste lucrari se ridica la 2.500 lei.

1.3 Regimul de lucru

In estimarile din prezentul  plan de afaceri am pornit de la premisa ca, se va lucra intr-un singur schimb de 8 ore, timp de 6 zile pe saptamana.

2. Conducerea

Moara va fi condusa de patronul acesteia pe post de manager, de un contabil si de un administrator .

Managerul va coordona intreaga activitate, va angaja si controla personalul, se va ocupa direct de problemele de productie, precum si de contractare pentru aprovizionare si desfacere.

Mentionam ca, managerul are experienta intr-o functie de conducere de 15 ani, intr-o intreprindere industriala si, de asemenea, are experienta ca tehnician specialist in morarit si industrie alimentara.

Contabilul care va tine evidentele financiare si contabile  ale firmei, are o vasta experienta in domeniu, lucrand anterior ca sef-contabil la o societate cu profil asemanator, in prezent fiind si contabilul magazinului.

Administratorul va supraveghea activitatea de achizitie si desfacere. Pentru aceasta functie am contactat o persoana din comuna care are experienta destul de indelungata pe postul de magazioner gestionar, in prezent fiind somer.

3. Personalul

Moara va fi deservita de 5 angajati, dupa cum urmeaza:

– 1 electromecanic;

– 1 morar;

– 2 muncitori necalificati (pentru insacuire si incarcare);

– 1 sofer pentru aprovizionare / distributie.

Personalul va fi selectat dintre locuitorii comunei, instruit si testat la locul de munca. Cu fiecare angajat va fi incheiat un contract de munca individual.

Pentru postul de morar, pe care il consideram pozitie cheie pentru asigurarea calitatii productiei, am contactat deja o persoana calificata si cu experienta in domeniu.

 

Informatiile financiare

1. Necesarul de finantare

Apreciem ca intreaga investitie necesara un fond de 45.000 lei, din care:

– 15.000 lei pentru amenajarea spatiilor si terenului, care se pot acoperi din surse proprii;

– 30.000 lei pentru achizitionarea utilajelor, care se vor acoperi din credite bancare.

2. Venituri previzionate

Estimam ca vom obtine un venit de circa 492.907 lei / an la un grad de utilizare a capacitatii de productie de 100%. In calcule, am luat insa in considerare, un grad de acoperire a capacitatii de productie de numai 70% pentru primul an.

In estimarea veniturilor am pornit de la urmatoarele date:

regim de lucru: 8 ore pe zi; 260 zile / an;

capacitatea de productie nominala: 400 kg grau / ora;

randament (procent de scoatere): 70% faina, 25% tarata;

pret de vanzare: faina – 1,5 lei/kg (pret de vanzare fara TVA = 1,14 lei / kg); tarata – 0,5 lei/kg (pret de vanzare fara TVA =  0,38 lei / kg)

Pentru simplificare, in estimarea veniturilor am luat in considerare doar productia de faina de grau si tarata aferenta, care vor reprezenta 50% din volumul fizic de cereale prelucrate – plus incasarile provenite din vanzarea fainii si taratelor obtinute din uiumul de 20% retinut pentru serviciilor de morarit.

Deci, cantitatea  anuala de grau prelucrat va fi:

400 kg / h * 8 h * 260 zile = 832 t / an.

Volumul vanzarilor:

– faina productie proprie:

832 t / an * 50% * 70% * 1,5 lei/kg =  436.800 lei

TVA = 436.800 : 1,24 * 0,24 = 84.541 lei

832 t/an * 50% * 70% * 1,14 lei/kg = 367.059 lei

– tarata productie proprie:

832 t/an * 50% * 25% * 0.5 lei/kg = 52.000 lei

TVA = 52.000 : 1,24 * 0,24 = 10.064 lei

832 t/an * 50% * 25% * 0.38 lei/kg = 43.697 lei

– faina din uium:

832 t/an* 50% * 70%  * 20% uium  *  1,5 lei/kg = 87.360 lei

TVA = 87.360 : 1,24 * 0,24 = 13.948 lei

832 t/an* 50% * 70%  * 20% uium  *  1,14 lei/kg = 73.412 lei

– tarata din uium:

832 t/an * 50% * 25% * 20% uium * 0,5 lei/kg  = 10.400 lei

TVA = 10.400 : 1,24 * 0,24 = 1.661 lei

832 t/an * 50% * 25% * 20% uium * 0,38 lei/kg  = 8.739lei

TOTAL VENITURI = 492.907 lei

Total TVA vanzari = 93.653 lei

3.  Cheltuieli de productie anuale

Estimam ca pentru realizarea veniturilor sus-mentionate vom cheltui o suma de circa 320.942 lei / an la o capacitate de productie utilizata 100%.

In estimarea cheltuielilor de productie am inclus urmatoarele:

– Achizitie grau pentru 50% din capacitatea nominala de prelucrare:

400 kg / h × 8 h × 260 zile × 50% × 0.5 lei / kg pret achizitie = 208.000 lei

TVA ach = 208.000 : 1,24 * 0.24 = 33.210 lei

Ach. Grau = 208.000 – 33.210 = 174.790 lei

– Salarii:

1 manager * 1.500 lei / luna * 12 luni = 18.000 lei / an;

1 administrator * 1.000 lei / luna * 12 luni = 12.000 lei / an;

1 morar * 1.000 lei / luna * 12 luni = 12.000 lei / an;

1 contabil * 900 lei / luna * 12 luni = 10.800 lei / an;

1 sofer * 800 lei / luna * 12 luni = 9.600 lei / an;

1 electromecanic * 750 lei / luna * 12 luni = 9.000 lei / an;

2 muncitori necalificati * 650 lei / luna * 12 luni = 15.600 lei / an.

Total salarii + contributii platite la stat = (18.000 + 12.000 + 12.000 + 10.800 + 9.600 + 9.000 + 15.600) * 1,2855 = 111.839 lei/an

– Amortizarea utilajului cumparat se amortizeaza liniar pe o durata de 5 ani.

Amz = 17.500 lei * 1/5 = 3.500 lei/an.

– Utilitati:

– energie electrica (ee) : 23 kW / h × 8 h × 260 zile × 0.45 lei kW / h = 21.528 lei / an;

TVA  ee = 21.528 : 1,24 * 0,24 = 3.437 lei;

Consum ee = 21.528 – 3.437 = 18.091 lei.

– apa, canalizare = 4.000 lei / an;

TVA apa = 4.000 : 1,24 * 0,24 = 639 lei;

Consum apa = 4.000 – 639 = 3.361 lei.

– Consum carburant pentru  transport, aprovizionare/distributie:

40 lei / transport × 100 curse / an = 4.000 lei / an;

TVA carburant = 4.000 : 1,24 * 0,24 = 639 lei;

Consum carburant = 4.000 – 639 = 3.361 lei.

– Alte cheltuieli:

fond reparatii, intretinere, etc.= circa 6.000 lei

TOTAL CHELTUIELI = 320.942 lei / an

Total TVA ach si consumuri = 37.925 lei

Rezulta o diferenta de TVA de 55.728 lei care trebuie platita la bugetul statului.

Calculele precedente au fost facute pe o perioada de un an calendaristic, dar in cazul nostru perioada anlizata se reduce la 7 luni, in cazul, in care acest proiect va fi aprobat, iar activitatea propriu-zisa va incepe din luna Iunie a anului curent.

Pentru al doilea an de activitate, am prevazut o crestere a cheltuielilor cu 7 % si a veniturilor cu 10 % fata de primul an de activitate.

Pentru al treilea an de activitate, am luat in calcul o crestere a cheltuielilor cu 10 % si a veniturilor cu 20 %, tot fata de primul an de activitate.

In aceasta ordine de idei, situatia previzionata a Cheltuielilor si Veniturilor a fost defalcata lunar pentru primul an  de activitate si semestrial pentru urmatorii doi, si sintetizate in urmatorul tabel:

Situatia previzionata a Cheltuielilor si Veniturilor

Perioada Cheltuieli Venituri
Iunie 2009 26.792 40.824
Iulie 2009 26.666 40.825
August 2009 26.666 40.825
Septembrie 2009 26.666 40.825
Octombrie 2009 26.666 40.825
Noiembrie 2009 26.666 40.825
Decembrie 2009 26.666 40.825
TOTAL 2009 186.146 285.772
Semestrul I  2010 171.704 271.099
Semestrul II 2010 171.704 271.099
TOTAL  2010 343.408 542.198
Semestrul I  2011 178.123 295.627
Semestrul II 2011 178.123 295.626
TOTAL  2011 356.246 591.253

Indicatorii de evaluare ai prezentului plan de afaceri il puteti downloada aici.

In incheiere, trebuie precizat ca acest model de plan de afaceri este alcatuit respectand pasii standard care trebuiesc urmati in elaborarea unui plan de afaceri.

Leave a Reply

Newsletter

Facebook

Parteneri

Unibet All
Personalizat de Jellyfish web design Timisoara