Spionajul economic si secretul comercial

secret comercial si spionaj economic - pafaceri.ro

Informatia este un activ valoros in mediul economic, care permite companiilor sa detina un avantaj competitiv, fata de cele care nu o detin. Cu toate acestea, se pune intrebarea “Ce drept au companiile de a mentine secretul unor informatii valoroase, si, cand ”comertul” cu aceste secrete, creeaza un dezechilibru intre drepturile si interesele angajatorului, angajatului si ale publicului in sens larg?”.

In Romania, protectia, mentinerea si stimularea concurentei si a unui mediu concurential normal, este reglementata de legea nr. 11 / 1991 privind combaterea concurentei neloiale cu modificarile si completarile aduse de legea nr. 21 / 1996 si legea nr. 298 / 2001.

Astfel, comerciantii sunt obligati sa isi exercite activitatea cu buna-credinta, potrivit uzantelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor si a cerintelor concurentei loiale. Potrivit acestei legi, constituie concurentata neloiala orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite in activitatea industriala si de comercializare a produselor, de executie a lucrarilor, precum si de efectuare a prestarilor de servicii.

Potrivit acestei legi, este considerata ca fiind contrara uzantelor comerciale cinstite, utilizarea in mod neloial a secretelor comerciale ale unui comerciant prin practici de genul neexecutarii unilaterale a contractului, sau, utilizarii unor proceduri neloiale, abuzului de incredere, incitarii la delict si achizitionarii de secrete comerciale de catre tertii care cunosteau ca respectiva achizitie, implica astfel de practici, de natura sa afecteze pozitia comerciantilor concurenti pe piata.

Este considerata ca fiind secret commercial, informatia care in totalitate, sau, in conexarea exacta a elementelor acesteia, nu este in general cunoscuta sau nu este usor accesibila persoanelor din mediul care se ocupa in mod obisnuit cu acest gen de informative, si, care dobandeste o valoare comerciala prin faptul ca este secreta, iar detinatorul a luat masuri rezonabile, tinand seama de circumstante, pentru a fi mentinuta in regim “de secret”. Protectia secretului comercial opereaza atata timp cat conditiile enuntate anterior sunt indeplinite.

Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:

– oferirea serviciilor de catre salariatul exclusiv al unui comerciant unui concurrent, sau acceptarea unei asemenea oferte;

– divulgarea, achizitionarea sau folosirea unui secret comercial de catre un comerciant sau un salariat al acestuia, fara consimtamantul detinatorului legitim al respectivului secret comercial si intr-un mod contrar uzantelor comerciale cinstite;

– oferirea, promiterea sau acordarea – mijlocit sau nemijlocit – de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentantilor acestuia, pentru ca, prin purtare neloiala sa poata afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaste sau a folosi clientela sa, sau, pentru a obtine alt folos pentru sine, ori, pentru alta persoana in dauna unui concurent;

– concedierea sau atragerea unor salariati ai unui comerciant in scopul infiintarii unei societati concurente, cu scopul de a capta clientii acelui comerciant sau angajarea salariatilor unui comerciant in scopul dezorganizarii activitatii sale.

Contraventiile mentionate mai sus se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei (primele 3), respectiv cu amenda de la 1.500 lei la 15.000 lei. Actualizarea cuantumului amenzilor se face prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei. Sanctiunea poate fi aplicata si persoanelor juridice.

Contraventiile se constata, la sesizarea partii vatamate, a Camerelor de Comert si Industrie sau din oficiu, de catre personalul de control imputernicit in acest scop de Oficiul Concurentei, care aplica si amenda.

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei:

– folosirea unei firme, inventii, marci, indicatii geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natura sa produca confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;

– folosirea in scop comercial a rezultatelor unor experimentari a caror obtinere a necesitat un efort considerabil sau a altor informatii secrete in legatura cu acestea, transmise autoritatilor competente in scopul obtinerii autorizatiilor de comercializare a produselor farmaceutice sau a produselor chimice destinate agriculturii, care contin compusi chimici noi;

– divulgarea unor informatii de genul celor de mai sus, cu exceptia situatiilor in care dezvaluirea acestor informatii este necesara pentru protectia publicului sau cu exceptia cazului in care s-au luat masuri pentru a se asigura ca informatiile sunt protejate contra exploatarii neloiale in comert, daca aceste informatii provin de la autoritatile competente;

– divulgarea, achizitionarea sau utilizarea secretului comercial de catre terti, fara consimtamantul detinatorului sau legitim, ca rezultat al unei actiuni de spionaj comercial sau industrial;

– divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de catre persoane apartinand autoritatilor publice, precum si de catre persoane imputernicite de detinatorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta in fata autoritatilor publice;

Actiunile izvorind dintr-un act de concurenta neloiala sunt de competenta tribunalului locului savirsirii faptei sau in a carui raza teritoriala se gaseste sediul paratului sau inculpatului; in lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului paratului sau inculpatului.

La cererea detinatorului legitim al secretului comercial instanta poate dispune masuri de interzicere a exploatarii industriale si/sau comerciale a produselor rezultate din insusirea ilicita a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdictia inceteaza atunci cand informatia protejata a devenit publica.

Daca vreuna dintre faptele care constutuie contraventii sau infractiuni cauzeaza daune patrimoniale sau morale, cel prejudiciat este in drept sa se adreseze instantei competente cu actiune in raspundere civila corespunzatoare. Dreptul la actiune se prescrie in termen de un an de la data la care pagubitul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca dauna si pe cel care a cauzat-o, dar nu mai tirziu de 3 ani de la data savarsirii faptei.

Daca fapta prevazuta de aceasta lege a fost savarsita de un salariat in cursul exercitarii atributiilor sale de serviciu, comerciantul va raspunde solidar cu salariatul pentru pagubele pricinuite, afara de cazul in care va putea dovedi ca, potrivit uzantelor, nu era in masura sa previna comiterea faptei.

Persoanele care au creat impreuna prejudicial, raspund solidar, pentru actele sau faptele de concurenta neloiala savarsite.

Prin hotarirea data asupra fondului, instanta poate dispune ca marfurile sechestrate sa fie vindute, dupa distrugerea falselor mentiuni. Din suma obtinuta in urma vanzarii se vor acoperi mai intai despagubirile acordate.

O data cu condamnarea sau obligarea la incetarea faptei ilicite sau repararea daunei, instanta poate obliga la publicarea hotaririi, in presa, pe cheltuiala faptuitorului.

Dispozitiile legii se aplica si persoanelor fizice sau juridice straine care savarsesc acte de concurenta neloiala pe teritoriul Romaniei.

Pe langa informatiile considerate secret comercial, o companie poate aduna informatii referitoare la competitie intr-un mod legal (competitor intelligence gathering). Colectarea sistematica si analiza datelor provenite din ziare, publicatii privind ramura industriala, statistici, inregistrari publice ale proceselor, formulare publice, prezentari la intalniri industriale, contactul personalului cu clienti, furnizori si competitie sunt considerate legale daca nu se folosesc metode ne-etice de colectare a acestora precum:

– furtul sau primirea de informatii oferite voluntar (de exemplu, din partea unui angajat care vrea sa se razbune pe companie, sau care vrea o pozitie mai buna intr-o alta firma);

– reprezentarea falsa (angajati care se dau drept clienti pentru a obtine informatii de la concurenta, sau cauta informatii sub pretextul realizarii unui studiu la nivelul ramurii);

– influentare ilegala (de exemplu, dare de mita);

– urmarirea ascunsa a concurentului (prin instrumente high-tech)

O alta problema strans legata de cea a secretului comercial este cea a conflictului de interese. Conflictul de interese apare atunci cand interesele personale intra in conflict cu obligatia de a servi intereselor altor persoane.

Desi legislatia din Romania cu privire la concurenta neloiala si in special, la secretul comercial este la inceput de drum, in ultimii ani s-a constat o crestere a cazurilor din instanta pe aceasta tema.

Fapta ilicita care genereaza raportul de raspundere prin atingerea intereselor legitime ale detinatorului secretului comercial poate consta in dobandirea secretului comercial prin inlaturarea ilicita a mijloacelor de secretizare folosite de detinatorul legitim, ori in folosirea sau divulgarea informatiei de catre o alta persoana decat detinatorul legitim care cunoaste natura sa confidentiala.Obligatia de confidentialitate poate fi asumata si prin contract, caz in care ea are natura patrimoniala a unui drept de creanta.

Speram ca informatiile prezentate va sunt de folos, daca doriti sa downloadati un model de Angajament de confidentialitate o puteti face dand click pe link-ul anterior.

Leave a Reply

Newsletter

Facebook

Parteneri

Unibet All
Personalizat de Jellyfish web design Timisoara